НОВИНИ


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

На 04.09.2020 г. се проведе редовно общо събрание на БАСЕЛ. Гости на събитието бяха г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и г-жа Кремена Недкова, началник на отдел "Секторни анализи" в дир...

Дата: 2020-09-08