ГОТМАР

4190 Съединение
ул. Шипка 3
Васил Меретев
Телефон: +359(32)600000
Факс: +359(32)600019
Обработване на термопластмаси.