ГАМАКАБЕЛ

4700 Смолян
ул. Хан Аспарух 1
Нено Джеврев
Телефон: +359(301)62230, 62398
Факс: +359(301)62353
Производство на проводници и шнурове за битови цели, кабели за пренасяне, разпределение и захранване с ел. енергия до 1 kV, кабели за контрол, управление и сигнализация, кабели за подаване на информация и данни, радиочестотни кабели, тончестотни проводници, корабни кабели, инсталационни, монтажни, автомобилни и звънчеви проводници.