ДИНАМО СЛИВЕН

8800 Сливен
ул. Софийско шосе 1, П.К. 273
Георги Стоянов
Телефон: +359(44)666207
Факс: +359(44)622291
Генератори и стартери за леки и товарни автомобили, инструментална екипировка, нестандартна и уникални съоръжения, технологична екипировка и инструменти. Постояннотокови и асинхронни електродвигатели.