ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

4702 Смолян
ул. Д. Македонски 4
Петър Милев
Телефон: +359(301)64044
Факс: +359(301)64125
Производство на електромеханични, електроконтактни компоненти.