ЕЛЕКТРОГЕЦ ООД

1271 София
ул. Джерман 10А, НПЗ Илиянци-Запад
Георги Георгиев
Телефон: +359(2)8381220, 8381219,
Факс: +359(2)8130871, 8130861
Проучвателно-развойна дейност, проектиране, изграждане, обслужване, изпитания, профилактика и ремонт на ел.мрежи, системи, тр.станции и ел.централи, производство и монтаж на комплексни и комутационни устройства и др.