ЕЛПРОМ-ЕТ АД

9300 Добрич
ул. Добруджа 2
Нигохос Хубесерян
Телефон: +359(58)683897
Факс: +359(58)683873
Проектиране и производство на електрически табла, бетонови и метални комплектни трансформаторни подстанции.