КОМИКОН

1715 София
бул. Роман Аврамов, Битов комбинат, ет. 2
Александър Савов
Телефон: +359(2)9745196
Факс: +359(2)9744324
Индустриална автоматизация; разработка, производство и внедряване на технически средства; програмно осигуряване за автоматизация на производството.