МАШИНИНТЕЛЕКТ

1784 София
блок 54А, вх.Г, офис 3А
Ивайло Иванов
Телефон: +359(2)4923902, 4923903
Факс: +359(2)9753023
Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ ЕООД предлага на българските читатели своите специализирани издания: Списание Машиностроене и електротехника, Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на БАСЕЛ, Справочник Електротехника електроника, поддоставчици, машини