От Сектора

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България, разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - - дългогодишен член на управителния съвет на Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката. Материалът е достъпен ТУК

04.07.2019 г.