ОРГАЛИМ - БРЮКСЕЛ

1030 Брюксел
Boulevard Auguste Reyers, 80
Телефон: +32(2)2066883
БАСЕЛ е член на ORGALIME - най-авторитетната европейска бизнес организация, представляваща интересите на инженерната индустрия (електротехника, електроника, механотехника и металообработка) пред администрацията на Европейския съюз. ORGALIME федерации пряко или косвено представлява около 130000 фирми от индустрията,в която работят около 10,2 милиона души.