БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

1000 София
ул. Алабин 16-20
Телефон: +359(2)9320911
Факс: +359(2)9872604
БАСЕЛ е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК). БСК е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.