АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

1527 София
ул. Тракия 15
Телефон: +359(2)9633752, 9633756
БАСЕЛ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). АИКБ е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6 600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната.