БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

1000 София
ул. Дякон Игнатий 1
Телефон: 070011227
БАСЕЛ е подписала мемурандум за взаимно сътрудничество с Българска банка за развитие. Българска банка за развитие е единствената държавна банка в РБългария. Тя е също така съфинансираща институция в проекти с финансова подкрепа от ЕС и публично-частни партньорства. За членовете на Асоциацията банката предоставя личен консултант и информация и съвети относно възможностите за инвестиционно, оборотно и/или проектно финансиране.