ЩЕРЕВ КОНСУЛТ

1612 София
ул. Съвет на Европа 1, вх.А
Телефон: +359(2)8527088
Факс: +359(2)8527088
Щерев Консулт разработват и предлагат на своте клиенти печеливши решения в областта на пазарни проучвания в страната и чужбина; системи за организация и оптимизация на производството по методики на сдружение REFA-Германия; въвеждане на системи за управление на качеството ISO-9000 и сродни на нея; контрол и управление на фирмените финанси с разработка на софтуерни решения за тази цел.