БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1303 София
бул. Тодор Александров 73, ет. 6, офис 5
Телефон: +359(2)9634299
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработването и производството на мебели.