БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

1309 София
бул. "Александър Стамболийски" 205
Телефон: +359(2)9200573
Българска камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на доброволна и професионална основа, която обединява и съгласува позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС