БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПО ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА

1784 София
бул. Цариградско шосе 7-ми км, БИЦ-ИЗОТ, ст.284
Телефон: +359(2)8740031
Факс: +359(2)8740031
Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ) е доброволна организация с нестопанска цел, в частна полза, на фирми които се занимават с разработка, производство, търговия и сервиз на електронна и компютърна техника и софтуер.