КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

1592 София
бул. Асен Йорданов 9
Телефон: +359(2)9738762
Факс: +359(2)9790945
Клъстер Мехатроника и Автоматизация- един от първите български клъстери в областта на мехатрониката, който дава отлични възможности за бъдещо сътрудничество между основните местни промишлени единици с акцент повишаване на регионалната конкурентоспособност в електрониката, информатиката и Мехатрониката, софтуерни и хардуерни продукти и услуги.