ФИН КОНСУЛТИНГ

1113 София
бул. Драган Цанков 31Б, ет.2, офис 12
Телефон: +359(2)8781587
Факс: +359(2)8781587
Фин Консултинг ЕООД е нова фирма на консултанския пазар в България, собственост на PHIN Capital Group – Полша, която има над 10-годишен опит с грантовите програми на ЕС. Фирмата предлага цялостна подкрепа за развитието на бизнес организациите, както и подпомага тяхното кандидатстване и финансиране от ЕС чрез подготовка на апликационни форми и докменти, инвестиционен дизайн, надзор и контрол над изпълнението на проекти и др.