ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

1504 София
ул. Шипка 15
Марко Монтеки
Телефон: +359(2)8463280
Факс: +359(2)9440869
Камарата има за главна цел извършването на дейност в услуга на търговския обмен между Италия и България и подпомагането на сътрудничеството между предприемачите от двете страни.